Moje miasto

Zalesione Wzgórze, oświetlone zachodem słońca, gorącym kolorem czerwieni, powiewa chłodem kończącego się dnia. Wędrujące obłoki, błękitno-ciemne przesuwają się w ciągłym powolnym ruchu. Światło zachodu słońca widoczne jest w odczuciu wzrokowym gorącego ciepła. Jednak to ciepło jest tylko widoczne nie odczuwalne zgodnie ze swym wizerunkiem. Jest przepiękny widok łączący sprzeczność odczuć...