Wkrótce ruszają zapisy do nowego projektu SAGA!

SAGA – współpraca z twórczymi środowiskami z obszarów wiejskich to nowa propozycja Stowarzyszenia Willa Decjusza dla Seniorów z Krakowa i okolic.

 

 

 

Projekt potrwa od września do listopada 2018 roku.

 

Program obejmuje zajęcia i warsztaty edukacyjne: pisanie piosenek, pisanie bajek, spotkania 
w ramach salonów literackich na temat literatury i poezji okresu XX-lecia międzywojennego oraz prezentację pamiątek, opowieści rodzinnych, spisanych wspomnień z okresu międzywojennego. W ramach projektu planowana jest także wycieczka, której założeniem jest odkrywanie ciekawych miejsc w Małopolsce.

Zakończeniem projektu będzie występ artystyczny w Willi Decjusza dla otwartej publiczności. Podczas koncertu prezentowane będą piosenki opracowane przez uczestników projektu do muzyki skomponowanej przez wykładowcę warsztatów. Przygotowaniem uczestników do występu zajmą się profesjonaliści.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza umieszczonego na dole strony. W formularzu znajdą Państwo informacje dotyczące harmonogramu zajęć oraz terminów spotkań.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Iwoną Sulejewską, na adres mailowy: iwona.sulejewska@villa.org.pl lub pod nr tel.: 508 688 474.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

Rekrutacja do projektu potrwa od 3 do 15 września 2018

 

ZAPRASZAMY!

 

Formularz zgłoszeniowy (po kliknięciu w link)

 

Komentarze

Your PayPal login is the doorway to a transactions and money management.
<a href="https://sites.google.com/view/kaiser-permanentelogin/home">Kaiser Permanente Login</a> |
<a href="https://sites.google.com/view/paypal-logsignin/home">Paypal Login</a>

One of the biggest not-for-profit healthcare systems in the US is Kaiser Permanente, also known as Kaiser Permanente Login. Since its establishment in 1945, it has grown to provide services to nearly 12 million members in a number of states, including California, Washington, Oregon, Colorado, and more. Kaiser Permanente provides a variety of healthcare services, such as prescription drugs, dental work, mental health support, and more.
https://sites.google.com/view/kaiser-permanentelogin/home
https://sites.google.com/view/paypal-logsignin/home

The <a href="https://sites.google.com/coinswalletes.com/framewallet/home">Frame Wallet</a> also has a social media account, especially for young traders who are constantly on their social media. So, teenagers who are too lazy to check the official website of Frame to stay updated on their wallets should follow its social media handles.

The Frame Wallet also has a social media account, especially for young traders who are constantly on their social media. So, teenagers who are too lazy to check the official website of Frame to stay updated on their wallets should follow its social media handles.
https://sites.google.com/coinswalletes.com/framewallet/home

To log into Vanguard, you should visit their official website directly and follow their login process. Typically, you will need your username and password to access your account.
https://sites.google.com/vanguardlogins.com/vanguardlogin/home

[url=https://akamslinkphoneqr.com/]www.aka.ms/linkphoneqr[/url] is a software designed to easily sync your mobile device, Surface Duo to your PC and access its features. Using [url=https://akamslinkphoneqr.com/]www.aka.ms/linkphoneqr[/url] you can sync your smartphone to your windows computer and the possibilities become virtually limitless. Seamlessly transfer content between them, use mobile apps on PCs without hassle – there’s simply no limit! Moreover you can:

<a href="https://akamslinkphoneqr.com/">www.aka.ms/linkphoneqr</a> is a software designed to easily sync your mobile device, Surface Duo to your PC and access its features. Using <a href="https://akamslinkphoneqr.com/">www.aka.ms/linkphoneqr</a> you can sync your smartphone to your windows computer and the possibilities become virtually limitless. Seamlessly transfer content between them, use mobile apps on PCs without hassle – there’s simply no limit! Moreover you can:

www.aka.ms/linkphoneqr is a software designed to easily sync your mobile device, Surface Duo to your PC and access its features. Using www.aka.ms/linkphoneqr you can sync your smartphone to your windows computer and the possibilities become virtually limitless. Seamlessly transfer content between them, use mobile apps on PCs without hassle – there’s simply no limit! Moreover you can:

[www.aka.ms/linkphoneqr](https://akamslinkphoneqr.com/) is a software designed to easily sync your mobile device, Surface Duo to your PC and access its features. Using www.aka.ms/linkphoneqr you can sync your smartphone to your windows computer and the possibilities become virtually limitless. Seamlessly transfer content between them, use mobile apps on PCs without hassle – there’s simply no limit! Moreover you can:

[[https://akamslinkphoneqr.com/|www.aka.ms/linkphoneqr]] is a software designed to easily sync your mobile device, Surface Duo to your PC and access its features. Using[[https://akamslinkphoneqr.com/| www.aka.ms/linkphoneqr]] you can sync your smartphone to your windows computer and the possibilities become virtually limitless. Seamlessly transfer content between them, use mobile apps on PCs without hassle – there’s simply no limit! Moreover you can:

https://sites.google.com/coinswallett.de/coinbasewallet/home ist eine Kryptowährungs-Wallet, die von Coinbase, einem großen Kryptowährungsbörsenunternehmen, das 2012 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat, entwickelt und veröffentlicht wird.
https://sites.google.com/coinswallett.de/coinbasedownload/home ist nicht nur auf Ihrem Mobilgerät verfügbar – es gibt auch eine eigenständige Browsererweiterung in Google Chrome. Während die Verwendung Ihres Telefons für einige Transaktionen, wie z. B. den Kauf von NFTs, ideal sein kann, bevorzugen Sie möglicherweise die Verwendung Ihres Desktops, wenn Sie etwas Komplexeres tun, wie z. B. die Verwendung eines DeFi-Protokolls.

Ledger Live Wallet es una billetera de criptomonedas segura y fácil de usar diseñada para administrar y salvaguardar sus activos digitales. Con Ledger Live Wallet, puede almacenar, enviar, recibir y administrar de forma segura múltiples criptomonedas, todo en un solo lugar.
https://sites.google.com/cryptowallets.es/ledgerlivewallet/home

Ledger Wallet es una solución líder de billetera de hardware que proporciona almacenamiento y administración seguros para criptomonedas. Con sus sólidas funciones de seguridad, Ledger Wallet garantiza la protección de sus activos digitales al almacenar claves privadas fuera de línea, lejos de posibles amenazas en línea.
https://sites.google.com/cryptowallets.es/ledgerwallet/home

Despite the fact that Coinbase is a helpful application for some individuals, some should erase their records for different reasons.
https://sites.google.com/coinswalletes.com/coinbasewallet/home
The MEW wallet app does not allow users to export, import, view, or access their private keys. This is for the security of your wallet. Your private key should remain private.
https://sites.google.com/coinswalletes.com/mew-wallet/home

Swissborg Login is not just a means to access your account; it's your gateway to financial opportunities. Once logged in, you can track your investments, buy and sell cryptocurrencies, and engage with the Swissborg community. This login is your passport to the crypto market.

https://sites.google.com/swisborgs.com/swissborg-login/home/
https://sites.google.com/swisborgs.com/swissborglogin/home

Great article! Your insights and explanations are both informative and engaging. I appreciate the depth of your knowledge on the topic.

Online SQL assignment help is a boon for college students wrestling with the complexities of structured query language. SQL is a fundamental skill for managing and extracting data from databases, but its intricacies can be daunting.

https://www.greatassignmenthelp.com/sql-assignment-help/

Discover the new and improved Bitget Wallet - your ultimate gateway into the world of Web3. With support for 90+ mainnets and 100+ DEXs, managing your crypto has never been easier! Download now from our official website.Looking for a secure and convenient way to store your digital assets? Look no further than Bitget Wallet (formerly BitKeep Wallet)! With support for 90+ mainnets and 100+ DEXs, it's your ultimate gateway into the world.Discover the all-new Bitget Wallet, your ultimate gateway to the world of Web3. With support for 90+ mainnets and 100+ DEXs, experience seamless and secure cryptocurrency transactions like never before. Join the revolution with Bitge

https://sites.google.com/bitstamlogi.com/bitget-wallet/home/
https://sites.google.com/bitstamlogi.com/bitkeep-wallet/home/

Business Communication Assignment Help services in the UK emerge as the educational companions that business communication students need to thrive in this intricate field. By offering expertise, time management, and quality assurance, these services empower students to excel in their assignments, ensuring that they are well-prepared to navigate the complexities of the modern business communication landscape.
https://www.greatassignmenthelp.com/uk/business-communication-assignment...

Ethpool Staking offers a simplified approach to Ethereum staking. Users can delegate their Ethereum to a staking pool, earning staking rewards without the need for technical expertise.https://sites.google.com/cryptofinances.us/ethpool/home
Lido Staking is a decentralized finance (DeFi) platform that enables users to participate in staking Ethereum (ETH) without the need for extensive technical knowledge or the lockup period typically associated with traditional staking. https://sites.google.com/cryptofinances.us/lidostaking/home

Trust SEO Gators for top-notch professional SEO services that deliver measurable growth for your business.
https://seogators.com/
https://seogators.com/technical-seo-services/

Studying abroad can be a transformative and enriching experience. It offers you the opportunity to immerse yourself in a different culture, gain a global perspective, and acquire valuable skills and knowledge.
https://gateway-international.in/

Coinbase wallet users get interest just for storing their crypto in the wallet
https://web.sites.google.com/coinswalletes.com/coinbase-wallet/home/

Seeking help to complete an intricate academic project within the due date, professional <a href="https://www.greatassignmenthelp.com/ca/" rel="dofollow">Assignment Help</a> in Canada is the best solution to complete an academic paper. I was unsure about taking external writing support for my project but the support of experts has made it easier for me to solve my project excellently. The best thing about the services is the affordable pricing that anyone can easily pay. The quality of work is outstanding and according to my expectations. Thanks to the experts for providing valuable assignment help.

<b><a href="https://sites.google.com/kaiserpermanentesignin.info/kaiserpermanentelog... Permanente Login </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/tsplogi.com/paypallogin/home">PayPal Login </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/pepalglobal.com/paypallogin/home">PayPal Login </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/paypyi.com/paypalogin/home">PayPal Login </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/pepalglobal.com/paypallogins/home">PayPal Login </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/metamasklog.com/metamaskchromxtension/home">Met... Chrome Extension </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/metamasklog.com/metamaskextension/home">MetaMask Extension </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/xkonbaselog.com/metamaskextension/home">MetaMask Extension </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/xkonbaselog.com/metamaskwallet/home">MetaMask Wallet </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/metamasklog.com/metamaskwallet-us/home">MetaMask Wallet </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/xkonbaselog.com/ledgerapp/home">Ledger App </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/xkonbaselog.com/coinbasewallet/home">Coinbase Wallet </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/startliveledger.com/ledgerlivedesktop/home">Ledger Live Desktop </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/startliveledger.com/ledgerlive/home">Ledger Live </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/startliveledger.com/ledgerlivedownload/home">Le... Live Download </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/tsplogi.com/kaiserpermanentelogin/home">Kaiser Permanente Login </a></b> $
<b><a href="https://sites.google.com/rokketmortgage-logi.com/rocketmortgagelogin/hom... Mortgage Login </a></b>

Coinbase.com exchange turns out to be a pretty good option that could help you take a smooth walk through your crypto trading journey. For detailed information, check out the information furnished in the section to follow. https://sites.google.com/fixuscoins.com/coinb/home

Ledger Live is the official desktop application developed by Ledger, a company known for its hardware wallets designed to secure cryptocurrency assets. As of my last update in January 2022, Ledger Live serves as a comprehensive platform for managing various cryptocurrencies directly from your computer.
<a href="https://sites.google.com/startledger.us/ledgerliveapp/home">Ledger Live App</a>

A Vanguard 401(k) login is a retirement savings plan offered by employers, allowing employees to contribute a portion of their paycheck before taxes are taken out. The contributions are then invested in a variety of funds, often consisting of stocks, bonds, and money market investments. Vanguard is known for its low-cost index funds and ETFs, which are popular choices for 401(k) investments due to their diversification and relatively low fees.
https://sites.google.com/vanguardlogins.com/vanguard401k-login/home

"Public speaking is the ability to deliver a speech and/or presentation to a live audience. Professional public speakers have talents and developed skills to provide an array of delivery methods.
Get the best public speaking training from our professionals who are giving public speeches. Our courses will teach you the skills you need to effectively communicate your ideas with confidence, clarity, and charisma."
https://yourpublicspeaker.com/

SafePal Wallet we can say that it is far different from the traditional crypto wallets where the wallet is present either in the hardware form or the software form. However, this is not the case with SafePal wallet. Well, when I say that this wallet is pretty unique from other wallet
https://sites.google.com/coinswalletes.com/safepal-wallet/home/

Welcome to BlogKart.co, your window to a world of captivating narratives and insightful perspectives. I'm M.K. Tailor, a passionate blogger and the driving force behind this digital venture.

https://www.blogkart.co/beauty-health/best-moisturizers-for-male-in-india/
https://www.blogkart.co/how-to/cancel-bookmyshow-ticket/
https://www.blogkart.co/how-to/delete-phonepe-history/
https://www.blogkart.co/corporate/eye-hospitals-in-jaipur/
https://www.blogkart.co/tech/croxyproxy-youtube-unblocked/
https://www.blogkart.co/corporate/best-hospitals-in-pune/
https://www.blogkart.co/corporate/it-companies-in-coimbatore/
https://www.blogkart.co/how-to/download-forza-horizon-5-apk/
https://www.blogkart.co/how-to/take-screenshot-in-samsung-m13-5g/
https://www.blogkart.co/how-to/cancel-order-in-zomato/
https://www.blogkart.co/places/swimming-pools-in-chennai/
https://www.blogkart.co/places/go-karting-places-in-chennai/
https://www.blogkart.co/how-to/take-a-screenshot-in-samsung-f23-5g/
https://www.blogkart.co/lifestyle/birthday-celebration-places-in-mumbai/
https://www.blogkart.co/how-to/unblock-bajaj-emi-card/
https://www.blogkart.co/how-to/close-flipkart-pay-later-account/
https://www.blogkart.co/beauty-health/garnier-vitamin-c-serum-review/
https://www.blogkart.co/beauty-health/lotus-herbals-whiteglow-whitening-...
https://www.blogkart.co/beauty-health/which-aqualogica-sunscreen-is-best/
https://www.blogkart.co/beauty-health/hair-oil-for-dandruff-and-hairfall...
https://www.blogkart.co/investment/how-to-earn-1000-per-day-online-witho...
https://www.blogkart.co/beauty-health/benefits-of-coconut-oil-massage/

When I urgently needed someone to <a href="https://www.globalassignmenthelp.com/us/essay-writing-service">write my essay</a>, Global Assignment Help in the USA emerged as my top choice. Their team of experienced PhD writers crafted a custom-tailored essay that exceeded my expectations, featuring exceptional content and thorough research. Their punctual delivery ensured I met my deadline, leading to my academic success. I highly recommend their top-notch service for anyone seeking reliable and high-quality essay assistance.

Seeking assistance with your academic assignments? Our service is designed to provide you with comprehensive support for your coursework help. Whether you're tackling essays, research projects, or other academic tasks, we have a team of experienced professionals ready to guide you through the process. Our experts cover a wide range of subjects and can help you with research, writing, editing, and more. We understand the challenges students face, and our goal is to make your academic journey smoother. With our coursework help, you can enhance your understanding of the topic, improve your writing skills, and ultimately achieve better grades.

visit - https://www.newassignmenthelpaus.com/coursework-help

Luno Login is the gateway to the world of cryptocurrencies. By following the simple steps outlined in this article, you can access your account and take advantage of the many features Luno has to offer.Luno is an easy crypto investment app for all. The platform makes it safe, secure, and easy to analyze, purchase and store cryptocurrency. The main motive of Luno is to give all the power of cryptocurrency to everyone's hands. All this indicates that it helps you to finalize for yourself where, how, and when to invest your crypto to get more profit. It makes you feel like the safest and most secure trading forum. You can deposit, withdraw, buy, and sell different types of cryptocurrencies. Furthermore, you can add your preferred bank account and make payments for all kinds of the transaction on Luno Login.
https://sites.google.com/bitstamlogi.com/lunologin/home/
https://sites.google.com/bitstamlogi.com/luno-login/home

Luno Login is the gateway to the world of cryptocurrencies. By following the simple steps outlined in this article, you can access your account and take advantage of the many features Luno has to offer.Luno is an easy crypto investment app for all. The platform makes it safe, secure, and easy to analyze, purchase and store cryptocurrency. The main motive of Luno is to give all the power of cryptocurrency to everyone's hands. All this indicates that it helps you to finalize for yourself where, how, and when to invest your crypto to get more profit. It makes you feel like the safest and most secure trading forum. You can deposit, withdraw, buy, and sell different types of cryptocurrencies. Furthermore, you can add your preferred bank account and make payments for all kinds of the transaction on Luno Login.
https://sites.google.com/bitstamlogi.com/lunologin/home/
https://sites.google.com/bitstamlogi.com/luno-login/home

I'm in Dubai, and I'm looking for a reliable legal translation service. Can anyone recommend a reputable agency for legal translation in Dubai? I want to ensure that all my documents are accurately translated for legal purposes. Your suggestions would be greatly appreciated!
https://legal-translation-dubai.com/

I'm in Dubai, and I'm looking for a reliable legal translation service. Can anyone recommend a reputable agency for legal translation in Dubai? I want to ensure that all my documents are accurately translated for legal purposes. Your suggestions would be greatly appreciated!
https://legal-translation-dubai.com/

<a href="https://sites.google.com/fixuscoins.com/coinbasehelp/home"><strong>Coinbase Help</strong></a> offers a range of services, including troubleshooting account issues, addressing transaction problems, guiding users through the platform, and more.Exploring these support services sheds light on the platform's dedication to user satisfaction.</p>
<p>Certainly! "<strong><a href="https://sites.google.com/fixuscoins.com/coinbasehelp/blog/coinbase-advan... advanced trading</a></strong>" refers to the enhanced features and tools available on the Coinbase platform for experienced traders and investors who seek more sophisticated options beyond the basic functionalities.The advanced trading options on Coinbase cater to users with a deeper understanding of the cryptocurrency market and trading strategies.

The role of customer support in any service-oriented platform is paramount.Coinbase's success can be attributed, in part, to its robust customer support system. Understanding the significance of customer support within this context is crucial for users.
https://sites.google.com/fixuscoins.com/coinbasehelp/home
https://sites.google.com/fixuscoins.com/coinbasehelp/blog/coinbase-advan...

If you are also interested to know why is your Coinbase wallet not working, then you can read this exclusive article.
https://sites.google.com/fixuscoins.com/coinb/blog/coinbase-wallet-not-w...

Un portafoglio di criptovaluta chiamato MetaMask offre agli utenti l'accesso all'ecosistema di applicazioni decentralizzate Web 3 (dapps). Le criptovalute e le applicazioni decentralizzate sono il fondamento di Web3, l'internet decentralizzato (dapps). Tuttavia, per utilizzarli è necessaria un'interfaccia utente. Quindi un’interfaccia elegante, comprensibile e diretta è l’ideale. Il popolare portafoglio di criptovalute MetaMask Wallet dei principali punti di ingresso nel Web3, nella finanza decentralizzata (DeFi) e negli NFT e per farlo si affida all'integrazione del browser e al sound design. Ecco come funziona e come puoi iniziare.
https://sites.google.com/cryptowalletit.com/coinbasewalletdownload/home |
https://sites.google.com/cryptowalletit.com/metamaskwallet/home

Sure thing! <a href="https://www.buyonlineclass.com/do-my-online-exam/">Do My Online Exam</a> is a service that many students seek when faced with the challenge of online exams. It typically involves hiring someone to take an online exam on behalf of the student. While it may provide a quick solution for those feeling overwhelmed or unprepared, it raises ethical concerns, as it goes against the principles of academic integrity. It's important for students to prioritize genuine learning and find legitimate ways to succeed in their exams.

Achoo massage potli is made of muslin cloth and has healing power of 100% natural herbs https://brawnherbals.com/products/achoo-massage-potli-for-all-body-pain

Strony