„Niech żyje sztuka!” – zwiedzanie wystaw w Kamienicy Szołayskich

16 lipca 2015 roku uczestnicy projektu SAGA zwiedzili dwie imponujące wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie - oddział Kamienica Szołayskich: „Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne” oraz „Grafika francuska - OD IMPRESJONIZMU DO ART NOUVEAU”.

„Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne”

Na prezentowanej  w Kamienicy Szołayskich wystawie "Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne" oglądać można szeroki wybór eksponatów z bezcennej kolekcji Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego. Przybliżamy postać słynnego krakowskiego kolekcjonera, patrioty, mecenasa sztuki i przyjaciela artystów – mistrzów Młodej Polski. Pokazujemy nie tylko malarstwo, rzeźbę i grafikę, ale także ceramikę, tkaniny, meble i militaria z tego okresu.

Celem wystawy jest przypomnienie wyjątkowej w dziejach kultury polskiej postaci Feliksa Jasieńskiego i jego bezcennej kolekcji, będącej efektem życiowej pasji i talentu, a podarowanej na rzecz społeczeństwa polskiego Muzeum Narodowemu w Krakowie. Darowizną, nie mającą sobie równych w dziejach naszego Muzeum, Jasieński zasłużył na miano współtwórcy Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ofiarowana Muzeum kolekcja obejmowała dzieła sztuki polskiej, zachodnioeuropejskiej oraz blisko- i dalekowschodniej wszelkich dziedzin: malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, także militaria, starodruki, instrumenty muzyczne, a nawet sztukę ludową. Wśród nich wartość wyjątkową posiada fundamentalny zespół dzieł młodopolskiego malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby oraz grafiki zachodnioeuropejskiej, głównie z przełomu stuleci XIX i XX. Równie cenny jest pokaźny zbiór tkanin i ubiorów polskich, europejskich, wschodnich, poczynając od wieku XV po wiek XX.

 „Grafika francuska - OD IMPRESJONIZMU DO ART NOUVEAU”

Wystawa prezentuje ponad 300 dzieł znakomitych artystów czynnych we Francji schyłku XIX i początku XX wieku w kręgu impresjonizmu, symbolizmu, postimpresjonizmu i art nouveau. Pochodzą one z największej w Polsce kolekcji francuskiej grafiki nowoczesnej, liczącej około 1100 prac, którą tworzył przez blisko ćwierć wieku wielki jej miłośnik - Feliks Jasieński.

Wśród autorów są m.in. Pierre Bonnard, Félix Bracquemond, Jules Chéret, Maurice Denis, Paul Gauguin, Auguste Lepère, Édouard Manet, Camille Pissarro, Odilon Redon, Auguste Renoir, Henri Rivière, Paul Sérusier, Paul Signac, Alfred Sisley, Théophile Alexandre Steinlen, Henri de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton i Édouard Vuillard. Pokaz osnuto wokół kilku zasadniczych wątków.

 

W atmosferę ówczesnego Paryża wprowadzają liczne widoki miasta, scenki rodzajowe i satyryczne oraz wizerunki sław, postaci z wyższych sfer i zwykłych mieszkańców. Zgromadzone obiekty swym zróżnicowaniem stylistycznym odpowiadają wielości nurtów we francuskiej sztuce tego czasu.

Obok prezentujemy twórców zasłużonych dla odnowy akwaforty – prace założycieli i członków powstałej w 1862 roku Société des aquafortistes, artystów francuskich i obcych współpracujących z towarzystwem. Większość tych dzieł, poprzedzających impresjonizm, wyróżniają walory malarskie i świeże podejście do techniki akwaforty - traktowanej impresyjnie i szkicowo, eksponującej grę świateł i cieni.