Warsztaty

Własny pokój – rzecz o suwerenności w życiu i literaturze.

Przykład: Kinga Dunia: opis jej zachowań seksualnych sprzed lat nadużyć, opublikowanych w środkach masowego przekazu na portalu internetowych, po wielu latach od zaistniałej sytuacji.

Omawiamy: skutki wydarzeń, ocena ogólna zdarzeń w przedstawionym obrazie

Uwagi: prawdziwy albo nieprawdziwy obraz zachowań, według różnych interpretacji. Korzyści zaplanowane, przewidywalność zachowań zamierzonego celu. Osiągnięcie skuteczności bezwzględnej w przedstawionym wizerunku osoby. Uruchomiony mechanizm manipulacji. Odpowiedzialność za treści podawane do ogólnej wiadomości. Zapis szkodliwy.

Szczególne uwagi: Dyscyplina w pisaniu. Ważna forma w pisaniu.

 

Ćwiczenie 1: Jaką chcemy napisać książkę? Odpowiedź, czas 10 min.

Chciałabym napisać książę o Miłości Bliźniego. W temacie tym wyszczególniłabym odpowiedzialność za losy drugiej osoby - osób – otoczenia. W opisie moim zwróciłabym uwagę na ochronę dóbr osobistych człowieka. Wywodząca się treść nie powinna nikogo krzywdzić. Tego wymaga miłość i szacunek do każdego człowieka. W przedstawieniu opisów niezgodnych z prawdą to ból, którego nie da się ukoić.

 

Ćwiczenie 2: Co jest potrzebne by stać się samodzielnym twórczym człowiekiem?
Odpowiedź, czas 10 min.

Cisza, cisza, cisza - by usłyszeć, poznać, rozpoznać samego siebie. Sens naszego istnienia. Cel zamierzony. Wiara w siebie, wytrwałość i ufność w skuteczność działań, biorąc pod uwagę reguły podporządkowujące nas w istnieniu wspólnoty ludzkiej. Nigdy nie możemy być samodzielni dla siebie. Tworzona twórczość samodzielna wymaga rozszerzenia się kręgu wiedzy i drugiego człowieka. Wtedy to powstaje rozszerzający się krąg wiedzy wspólnotowej oceniający i udoskonalający naszą twórczość.

 

Ćwiczenie 3: Co gwarantuje swobodę myśli? Odpowiedź, czas 10 min.

Swobodę naszych myśli gwarantują nam wyłącznie nasze osobiste możliwości rozumienia. W myślach pozostaje zapis wzrokowy, słuchowy, wytwór naszych wyobraźni myślowych, oraz sytuacje otaczającego nas świata: zdarzenia, wydarzenia. Swobodę myśli gwarantuje ogólny spokój. Analiza zbiegu się zdarzeń nagłych paraliżuje nas umysł. Mimo, że sami jesteśmy gospodarzami naszych myśli, to zdarzenia nieprzewidywalne, przykre zakłócają harmonie myślową, wtedy następuje przymus myśli.

 

Ćwiczenie 4. Na co czekam? Odpowiedź, 1 zdanie:

Czekam na czas, który umożliwi mi opisać piękno życia człowieka w otaczającym nas uroku zjawisk, przyrody, wzniosłej twórczości ludzkiej, oraz podsumowanie mojego życia.

 

Ćwiczenie 5: 10 zdań- opisać własny pokój
Zadanie domowe:

  1. Mój pokój to moja skarbnica, to miejsce spotkań rodzinnych, moich bliskich, znajomych i mój osobisty świat.
  2. Jest odbiciem moich upodobań pod względem kolorystyki i urządzenia, wyposażenie dostosowane do potrzeb związanych z funkcjonowaniem w pracy, odpoczynku oraz pobieraniu wiadomości z przekazów ogólnodostępnych.
  3. Króluje zegar, który jest powiernikiem wszystkich zdarzeń, jest ciągle w ruchu, chodzi, ale nie opuszcza pokoju.
  4. Donośnym głosem dzwonu ogłasza przemijanie czasu.
  5. W pokoju moim jest miejsce na mają twórczość krawiecką, duży stół do projektowania form, kreacji odzieżowych, moja ulubiona maszyna do szycia wykonująca moje polecenia.
  6. Moje biurko, a na nim komputer - laptop, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, to miejsce rejestracji moich pomysłów, zapisy myśli oraz kontaktów.
  7. Mój ulubiony fotel, miejsce, w którym odbieram wiadomości telewizyjne, to jest miejsce skupienia, wyciszenia i przemyśleń.
  8. Wersalka - miejsce odpoczynku, snu relaksującego organizm, to również miejsce, gdzie zarządzają czasem marzenia senne, zwiastuny przyszłości, nieprzewidywalne zdarzenia, odzwierciedlające życie w codzienności, oraz sytuacje nieznane.
  9. Nad nocnymi wyczynami snów do pokoju przez okno zagląda nocny strażnik – księżyc o zmieniającym się obliczu, z zastępem srebrnych, radosnych gwiazd.
  10. Pokój mój rozświetlają poranne promienie słońca, zwiastuny kolejnego dnia życia, wywołujące uśmiech, radość i słowa „Witaj Poranku”