Samotna starość

Kończy się dzień jeden z wielu spędzony samotnie

Siedzi przy stole zamyśleń, czeka na posiłek słowa

Pustka w domu bolesna cisza głuchy telefon

Oczy przenikają przeszłość w głębi boleści widzi ukryty obraz dziecka i wnuków

Ciągła nadzieja że może kiedyś przerwą tę samotności ciszę.

Ale czy zawsze samotność i behawioralnie z nią utożsamiane...