W drodze...

Jestem w drodze

Idę i idę, wciąż idę i idę

Wytrwała i zrezygnowana

Zdeterminowana i wycofująca się

Ze świadomością celu i bez celu

Spełniona i niespełniona

Szalona i wyciszona

Harmonijna i rozedrgana

Idę, skaczę, idę, biegnę, idę, zwalniam, idę, przystaję

Idę – cofam...