O stereotypach

Stereotypy

Walter Lippmann - twórca pojęcia stereotypu, opisał metaforycznie: ”Stereotypy – to obrazy w naszych głowach”. Są uporczywe, nieelastyczne, dogmatyczne, puste treściowo, jednakowe. Mocno zabarwione emocjonalnie i wartościujące, oporne na zmiany, upraszczają rzeczywistość. Gordon Allport amerykański psycholog, jeden z pionierów badań nad stereotypami doszedł do wniosku, że stereotyp kieruje się prawem mniejszego wysiłku-skrótami myślowymi w procesie poznawania, ułatwiającymi zrozumienie tego co nas otacza – co jest czasami niezbędne do funkcjonowania. Problem pojawia się w momencie, kiedy myśląc stereotypowo oddalamy się od stanu faktycznego i tworzymy fałszywy obraz rzeczywistości. Stereotypy są doskonałym narzędziem do uprawiania dysonansu poznawczego i uprawianie stanu „umysłu zamkniętego”. Niejednokrotnie stereotyp stwarza funkcję obronną np.: swojej grupie społecznej, czy narodowej przypisujemy korzystne wyobrażenia o „swoich”, tym samym korzystniejsze cechy. I tutaj wyłania się podział na „swój” i „ Obcy”.

Wiedza o stereotypach to styk nauk psycho – socjologicznych i kulturoznawczych. I tak mamy stereotypy narodowe, etniczne, kulturowe, religijne, płci, autostereotypy i postrzeganie Innego – stąd antysemityzm, islamofobia, ksenofobia, oikofobia, ksenofilia. Istnieje dwu – podział stereotypów na potoczny i w sensie naukowym. W sensie naukowym jest to pojęcie wieloznaczne, piętrowe. Obejmuje triadę: język, myślenie, działanie. Tworzy to stereotyp w kategorii poznawczej. Ta kategoria pozwala na zaistnienie w dwustronnym kontakcie człowieka z jego otoczeniem, w kontakcie „ od „ i „do „ świata „ Kategoria ta jest zależna od spoiwa mentalnego wyrażonego w czynniku czysto językowym. Stereotyp jest jednością języka, myślenia i działania.

Podaję przykłady stereotypów w znakach językowych :Bóg – Honor – Ojczyzna, Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie,. Musi to na Rusi, Przedmurze chrześcijaństwa, Ciemnogród, Rozdziobią nas kruki i wrony, Nie masz Pana nad ułana, Alboś my to jacy tacy, Hej kto Polak na bagnety, Wallenrod, Stańczyk, Za wolność Waszą i Naszą, Nie oddamy nawet guzika, Jakoś to będzie, Miałeś Chamie Złoty Róg, Boso, ale w ostrogach, Polskie piekło, Polska od morza do morza, A to Polska właśnie.

Jak zmagać się ze stereotypami?

Należy zacząć od zdementowania stereotypowych związków frazeologicznych, które były obligatoryjne. Jest to żmudny i długotrwały proces. Zmodyfikowanie i przetransponowanie nowych, otwartych frazeologizmów, czy innych struktur poznawczych wymaga wysiłku i wytrwałości. Każdy wysiłek intelektu, który przełamuje opór, inercję stereotypu to wewnętrzna mikroaktywność i samowyzwolenie człowieka. Demontaż stereotypów językowych jest też znakiem rozkładu stereotypowych pojęć. Destereotypizacja dokonuje sprzężeń zwrotnych i wyzwala zmianę zachowań i poczynań ludzkich.

Komentarze

https://geometrydashscratch.org is not just a game; it's a way to challenge yourself, connect with others, and immerse yourself in a world of rhythm and precision. It's an adventure that awaits your arrival, and we can't wait to see you in the world of Geometry Dash.

Great site keep posting more! https://retrobowlcollege.io

With Basket Random, you may feel the excitement of erratic basketball play. Play rapid games of online basketball during study breaks. These matches are incredibly fast-paced. https://basketrandom.io

Barbara Jastrzębiec-Myszkowska's impactful contributions to the field of art and culture continue to inspire many. As we celebrate her legacy, let's also explore new realms of creativity and entertainment. Dive into the excitement of online gaming with Rocket Play Australia, where thrilling experiences await at https://rocketplay-australia.com/.