Mój pokój

Własny pokój- przestrzeń do twórczości

Własny pokój mój jest wyciszony -  można chronologicznie uporządkować myśli. Do rozwinięcia przestrzeni twórczej, zwłaszcza w nocy. Ręka moja wygląda w tym czasie, przy czerwonej lampce w tle, jak baletnica tańcząca na białym papierze. Uruchamia się proces swobodnego myślenia, który jest w gruncie rzeczy często nie do odgadnienia przez drugiego człowieka. Intensywnie zmienia się mój pogląd na wiek XXI.Falą natchnień, refleksji, radości, bólu, wizualizacji, rewitalizacji, fotografii lat dziecięcych oraz wieku dojrzałego. Twórczość to pośpiech, dynamika, pomaga nam odkryć: jacy jesteśmy, czego chcemy, czy stąpamy twardo po ziemi, w  poszarpanym obecnym czasie.Odzwierciedla się tytuł piosenki Czesława Niemena pt."Dziwny jest ten świat" z wieku XX- przekłada się na wiek XXI.

Tak dziwny jest.